Menu

Morten Nielsen
(1922-1944)

Et bog- & albumprojekt.

I et forsøg på at bringe digteren Morten Nielsen frem i danskernes bevidsthed, har Gorm Bull og Palle Hjorth de seneste 3 år arbejdet med en bog + et musikalbum.

foto 198860
Morten Nielsen kan nærmest tituleres “den glemte digter”, ihvertfald når man ser på Mortens samtidige, ikke mindst hans legekammerater Tove Ditlevsen, Halfdan Rasmussen, Piet Hein blandt andre.

Men når man begynder at pille lidt i materialet, opdager man hvor stærkt det stadig står hos mange mennesker, og ikke mindst hvor stærke, relevante og smukke digtene står. De kunne I mange tilfælde lige så vel komme ud af den turbulente tid vi oplever i dag.

Morten Nielsens digte udviser stor forståelse og empati, for andres umulige og uforståelige situation. Skarpest udtrykkes det i digtet “Skæbne”, hvor den tykke dreng i klassen stormobbes. Nazismen giver ham trøst og en mulighed for at hævne sig. En skarp betragtning af vores fælles ansvar og mangel på samme.

Denne empati, blandet med et ungt menneskes kærlighedsfortvivlelser og sorger, danner et sjældent stærkt, desværre alt for kort, forfatterskab.

Den 4/5-2018, Danmarks befrielsesdag, udgives bogen og albummet:

”MIT LIV ER ALLES”

Bogen indeholder 14 udvalgte digte tilsat en kommentar fra en kulturpersonlighed.
De deltagende er:

Indledning: Gorm Bull / Palle Hjorth
Forord: Per Stig Møller
Digtene:
Du siger jeg ikke er ærlig – Peter Laugesen
Der rider en Rytter – Troels Kløvedal
Foraarets Horisont – Ulrik Wilbek
Frygten – Haifaa Awad
Gensyn – Josephine Fock
Gult Græs mod Solen – Ghita Nørby
Jeg ser nu i Nat – Benny Andersen
Nu er du med – John Kørner
Nær – Kira Skov
Riget af tusind Aar – Anders Bondo Christensen
Skæbne – Steffen Kretz
Stilhed fra laenge siden – Christel Wiinblad
R – Katinka Bjerregaard
Opstandelsens Under – Azadeh Ghavamrad

Illustrationer: Line Kjeldsen Jensen
Journalist: Thomas La Cour
Forlag: Forlaget Fredag
Tryk: Speciatrykkeriet ARCO
Musikproduktion: Nikolaj Heyman

Pladen med de 14 tekster sat i musik, samt et nyskrevet hyldestdigt af Gorm Bull, ligeledes sat i musik. Musikken følger med bogen gennem en DOWNLOAD-KODE, og kan samtidig købes separat som CD/Download.
Musikken er skrevet af Gorm Bull, og indspillet og produceret/arrangeret af Gorm Bull, Palle Hjorth samt Nikolaj Heyman.

I forbindelse med og efter udgivelsen vil vi præsentere en koncertform der henvender sig til forskellige koncertsteder, også skoler, biblioteker og små kulturhuse!

På Koncerterne vil Gorm, Palle og Nikolaj spille sangene fra bogen, og ved hjælp af visuelle midler, vil de bringe publikum på en poetisk rejse tilbage i tiden og ikke mindst, bringe Morten frem til nutiden. De ting han sloges med – kærlighed, empati og fremmedhad – er universelle og en del af det at være menneske i dag!

Skolemateriale er også et stort ønske på sigt. Vi vil gerne i kontakt med fremtidens generationer og derfor bliver der udarbejdet skolemateriale. så de store klassetrin samt HF og Gymnasier kan arbejde med Mortens tekster og de mange forskellige tematikker de indeholder. Alt fra krigstid, empati, fremmedhad til ung kærlighed.

KONCERTERNE samt SKOLEMATERIALET vil begge give mulighed for at promovere og sælge bogen, samt løbende omtale om projektet.

ILDSJÆLE: Gorm og Palle har ikke modtaget løn for deres arbejde. Den eneste indtægt vil blive i forbindelse med salg af bogen og koncerter. De er drevet af en mission: at styrke kendskabet til Morten Nielsen. Det samme er Forlaget Fredag som er et non-profit forlag, dannet af freelancere indenfor bogbranchen. Forlaget Fredag består af Agnete Bay Harsberg, Anna Elisabeth Kiertzner, Maria Roslev, Julie Top-Nørgaard, Betty Frank Simonsen og Line Bønnerup Fjord.

For alle parters vedkommende handler udgivelsen om relevans og nødvendighed!

Projektet er desuden støttet af DPA + Viborg Kultur og Idrætsfond

Viborg Stifts Folkeblad har skrevet om projektet, den artikel kan du læse her

MN avis artikel

ADHD-FABRIKKEN SPØRGER